Escola d’ Iniciació a l’Art de la Màgia  
  El mag Félix va crear al 2003 la Primera Escola de Màgia Infantil de Palma de Mallorca.Al 2006 – 2007 va participar al Programa Espai SuperGuai en M7 Televisió realitzant un divertit taller de màgia infantil. A més ha fet innumerables tallers a Escoles, Clubs de Barri i Parcs Infantils.
Félix és Professor d’Educació Física, el qual està preparat i capacitat pedagògicament per la correcta ensenyança dels continguts màgics.
Ha format Animadors, ensenyant recursos bàsics per a l’animació, com també a altres docents, com un recurs vàlid per afavorir la contenció de grups.
 

Taller de màgia per Escoles
L’objectiu principal d’aquest taller es descobrir i intentar despertar les habilitats artístiques dels nins des d’edat primerenca mitjançant jocs de màgia, expressió corporal i consideracions bàsiques d’actuació, reforçant i millorant l’autoestima dels nins a través d’activitats relacionades amb la cerca de la seguretat i la confiança en sí mateixos.

 
 

- Classes teòric – pràctiques, cercant en l’alumne la participació activa, exposant-li els conceptes perquè pugui analitzar-los, ajudant d’aquesta manera a la Comprensió de l’Art de la Màgia i, no al pur coneixement d’ensenyar un truc.

- Es profunditzarà en la presentació dels efectes màgics, com actuar en públic, moviments bàsics, expressió corporal, tècniques teatrals, el que ajudarà al desenvolupament, la memòria, l’agudesa psicomotriu, l’habilitat intuïtiva, l’oratòria...que com a objectiu primari ajudarà al correcte desenvolupament de la personalitat.

- El Professor individualitzarà contínuament davant les possibles demandes dels alumnes, afavorint d’aquesta manera un aprenentatge directe i significatiu.

- El material didàctic necessari per realitzar el “joc de Màgia”, serà entregat per professor (en una primera instància). En el transcurs del curs s’utilitzaran diferents materials, com llibres, dvd’s, càmera de vídeo i projector, per a la millor comprensió dels efectes.

- Al final del curs s’organitzarà un Espectacle de Màgia on els alumnes seran els protagonistes que presentaran els jocs de màgia apresos durant el curs. Familiars i amics seran convidats a participar d’aquesta jornada màgica. A la finalització de l’espectacle s’entregarà un Diploma d’Assistència.

 
    Entre a la web  w w w . m a g o f e l i x . c o m

Cursos de Màgia per Joves i Adults

CLICK AQUÍ

Telf.: 600 064 359
Info@magofelix.com
 
 
   

 

Edat: +6 años
Començament: Octubre
Duració: 6 meses
Càrrega horària: 2 horas
1 classe setmanal 
Grups Reduits
 

INFORMES I INSCRIPCIÓ:  

CONTACTO